Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Poznaj nas

Pracownicy OWES TŁOK

 

MARCIN NOWAKOWSKI

Doradca biznesowy w OWES TŁOK 2
+48 500 127 355 biuro@owies.eu

Certyfikowany doradca dla podmiotów ekonomii społecznej, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – specjalność prawo finansowe.

Ekspert MRPIPS w zakresie instrumentów finansowych wykorzystywanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz PARP w zakresie wniosków w ramach PO WER. Od wielu lat związany z sektorem ngo’s – m.in. Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w kadencji 2005-2007 i 2007-2009, członek Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2005-2007 i 2007-2009. 

W 2005 oraz 2006 roku nominowany do ogólnopolskiej nagrody w konkursie „Prawnik Pro Bono” organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennik „Rzeczpospolita”. 

Po godzinach - pasjonat pływania, nurkowania i podróży.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich