Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór pomysłów do ścieżki PS 16-26.11.2018

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, czyli np. w organizacji pozarządowej, spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Skorzystaj z dotacji i wsparcia merytorycznego OWES TŁOK. Pozyskaj nawet do 120 tys. zł bezzwrotnego wsparcia oraz comiesięczne wsparcie pomostowe.

Od 16 do 26 listopada trwa nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu. Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie pomostowe.

Czas trwania naboru: 16.11.2018-26.11.2018

Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje w zakładce Dotacje

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich