Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów przedsiębiorstw społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Tłok ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i biorą udział w ścieżce szkoleniowo-doradczej w ramach projektu OWES TŁOK. Środki przeznaczone na nabór: 240.000 zł.

Czas trwania naboru: 6.12.2018 r. – 16.01.2019 r.

Szczegóły oraz dokumentacja w zakładce dotacje.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich