Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Grudziądzu

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Grudziądzu funkcjonuje od września 2013 roku. Przedszkole jest prowadzone przez Zgromadzenie sióstr św. Elżbiety.

Uczęszczają do niego zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Założeniem przyświecającym codziennej pracy przedszkola jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, uczenie samodzielności oraz rozwijanie w nich wartości, takich jak akceptacja i tolerancja odmienności.

Budynek otoczony jest ogrodem, na którym znajduje się plac zabaw pełniący rolę rekreacyjno-dydaktyczną.

Placówka jest przystosowana do potrzeb dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych.

Posiada gabinety terapii wyposażone w specjalistyczne pomoce i programy multimedialne pozwalające na optymalną pracę z dzieckiem. Pracownia logopedyczna posiada nowoczesne programy do diagnozy i ćwiczeń logopedycznych.

Dzieci korzystają również z pracowni plastycznej i  fitness, a w auli teatralno-kinowej przedstawiają swoje umiejętności podczas występów z różnych okazji.

Sala doświadczeń świata wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt, urządzenia i programy do stymulacji rozwoju dzieci m.in. domek lustrzany, kolumnę wodną, która pozwala na uzyskanie efektu terapeutycznego w zakresie dźwięku, dotyku i wzroku, zestaw świetlno-dźwiękowy, basen z podświetlanymi piłeczkami czy kurtynę światłowodów i „prysznic świetlny”.

Od 2018 r. przedszkole – jako jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej, która stworzyła trzy miejsca pracy dla osób, którym z różnych przyczyn trudno wejść na rynek pracy – działa jako przedsiębiorstwo społeczne.

KONTAKT

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety im. bł. Mari Merkert
ul. Mikołaja z Ryńska 9/15
86-300 Grudziądz
smagdalena4@wp.pl
tel. 56 642 65 04
fax 56 642 65 04 wew. 39
kom. 607 959 084

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich