Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór 9 biznesplanów przedsiębiorstw społecznych

Nabór 9 na biznesplany przedsiębiorstw społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Tłok wydłuża termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i biorą udział w ścieżce szkoleniowo-doradczej w ramach projektu OWES TŁOK. Środki przeznaczone na nabór: 96.000 zł.

Czas trwania naboru: 04.03.2019 r. – 26.03.2019 r.

Szczegóły oraz dokumentacja w zakładce dotacje.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich