Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA II/2020 - webinar

Zapraszamy na webinar dot. mikrograntów 28.05.2020 o 09.00

Rejestracja na:

https://webinar.getresponse.com/Gba1W/mikrogranty-dla-ngo-i-grup-nieformalnych?uid=0d8e2a73

Czas trwania 09.00-10:00

 

Ogłosiliśmy nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Nabór trwa do 19.06.2020 r. 

Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej) mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł. 

Granty są też dostępne dla grup nieformalnych zainteresowanych zarejestrowaniem organizacji. 

 

Nasi edukatorzy pracują zdalnie konsultując wnioski elektronicznie i telefonicznie.

Email: biuro@owies.eu

Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich