Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wpis na ogólnopolską listę PS

Prowadzisz przedsiębiorstwo społeczne, spełniające kryteria przewidziane dla tego typu podmiotów (patrz: https://owies.eu/414/co-to-jest-przedsiebiorstwo-spoleczne)?

Uzyskaj wpis na ogólnopolską listę PS prowadzoną przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Ogólnopolska lista PS jest ważnym narzędziem uwidoczniającym potencjał sektora ekonomii społecznej i solidarnej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów dla potencjalnych zamawiających.

Dzięki temu PS zdobywają dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień.

Aby uzyskać wpis na listę, należy złożyć wniosek do OWES. Po jego weryfikacji, OWES przesyła dane do ROPS - a ten przekazuje je do ministerstwa, które wpisuje dane przedsiębiorstwo społeczne do swojej bazy dostępnej na stronie http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ 

Status PS jest przyznawany na 18 miesięcy. 

Wnioski należy przesyłać lub składać osobiście na adres:

OWES TŁOK

ul. Sukiennicza 6/2

87-100 Toruń

fileWniosek_o_nadanie_statusu_przedsiebiorstwa_spolecznego
file2_Karta_oceny_wniosku_o_nadanie_statusu_ps_2.0.docx
fileRegulamin_przyznawania_statusu_PS_2.0.docx
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich