Formularz zapytań - marketing

Usługi świadczone przez doradców Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK są bezpłatne.

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania usług konieczne jest uzyskanie danych osobowych Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do 31.12.2020 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok" gwarantuje poufność uzyskanych danych i zapewnia Klientom prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi.

Po zapoznaniu się z powyższymi zasadami wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji doradztwa. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.
logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe