OWES TŁOK jest prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.


Jesteśmy organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców regionu.


Badamy, szkolimy, doradzamy, informujemy, promujemy i integrujemy sektor organizacji pozarządowych oraz wspólnoty lokalne  będąc rzecznikiem ich interesów.


Opieramy się na wartościach wspólnotowości, pomocniczości, równości i wiary w możliwości społeczności lokalnych działając odpowiedzialnie i jawnie.

 

Niemalże od początku swojej działalności Ośrodek TŁOK obrał sobie za cel wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zespół OWES TŁOK tworzą m.in. absolwenci STOP, specjaliści ds. funduszy, ewaluatorzy, animatorzy, doradcy, specjalistka PR, trenerzy, badacze - doświadczeni na polu wspierania trzeciego sektora i ekonomii społecznej. 

 

Więcej o Tłoku na stronie www.tlok.pl

logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe