6 powodów dla których warto rozwijać działalność gospodarczą w ramach organizacji pozarządowej

Prowadzenie działalności gospodarczej daje organizacji istotne korzyści:


- Pozwala na wygenerowanie nadwyżek finansowych, które można przeznaczyć np. na wkłady własne wymagane w projektach, pokrycie części kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem organizacji np. lokal, księgowość;

- Zapewnia NGO stabilność finansową w okresie między projektami, umożliwiając organizacji zatrudnianie pracowników na umowy o pracę;

- Umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych organizacji;

- Motywuje do dbałości o wysoką jakość oferowanych usług, co przekłada się na pozostałe aspekty funkcjonowania NGO;

- Umożliwia dostęp do źródeł finansowania dedykowanych przedsiębiorcom np. szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników finansowane ze środków PUP;

- Poszerza zakres możliwych form współpracy z administracją publiczną -  gmina, starostwo itp. może kupić od NGO usługę/produkt w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - organizacja wystawia wtedy kupującemu rachunek (a jeśli jest podatnikiem VAT – fakturę).


Decydując się na działalność gospodarczą w ramach organizacji, pamiętaj że:

  • Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową organizacji;
  • Konieczne jest wydzielenie rachunkowych przychodów, kosztów i zysków z działalności gospodarczej;
  • Sprawozdanie finansowe musi być przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości, bez możliwości uproszczenia. Sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą je zatwierdzającą należy złożyć co roku do urzędu skarbowego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej o sprawozdawczości w tym także stowarzyszeń i fundacji – prowadzących działalność gospodarczą tutaj: http://lekcje.poradnik.ngo.pl/.
  • W ramach działalności gospodarczej niemożliwa jest współpraca z wolontariuszami. Organizacja może jednak nadal korzystać z ich świadczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej.
  • Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w tym samym zakresie, co odpłatna działalność pożytku publicznego.
logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe