jak założyć spółdzielnię socjalną

Spółdzielnię socjalną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym składając:


 

  • wniosek o rejestrację, 

 

 

  • statut podpisany przez wszystkich członków spółdzielni,

 

 

  • dokumenty poświadczające, że każdy założyciel spółdzielni jest do tego uprawniony (np. orzeczenia o niepełnosprawności lub informacje z urzędu pracy o długotrwałym bezrobociu),

 

 

  • dokumentację z walnego zgromadzenia.

 


Spółdzielnia socjalna powinna być założona przez osoby należące do ściśle określonych grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (spółdzielnia socjalna osób fizycznych) lub przez osoby prawne – organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne (spółdzielnia socjalna osób prawnych). 


Przepisy wymagają, aby spółdzielnia osób fizycznych została założona przez co najmniej 3 osoby, a nie więcej niż 50 osób (z wyjątkiem spółdzielni powstałych z przekształceń spółdzielni inwalidzkich). Spółdzielnię socjalną osób prawnych mogą z kolei założyć min. 2 osoby prawne.


Członkami spółdzielni mogą być również osoby spoza grup określonych w ustawie, ale ich liczba nie może być większa niż 50% liczby wszystkich członków spółdzielni (lub 70% - w przypadku spółdzielni prowadzących np. przedszkola - szczegółowy katalog określa ustawa o spółdzielniach).


Każdy członek spółdzielni musi być zatrudniony w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę.


Gdy założycielami spółdzielni są osoby prawne, musi być ich co najmniej dwóch. W tym wypadku są one zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób z grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w terminie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.


Osoby zatrudnione na tych zasadach po 12 miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej.Najważniejszym dokumentem wewnętrznym spółdzielni jest jej statut. Oprócz spraw podstawowych, takich jak struktura, prawa i obowiązki członków, w statucie musi być wskazany m.in. przedmiot działalności, wysokość wpisowego, liczba i wysokość udziałów.

logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe