formy prawne pes

Podmioty ekonomii społecznej mogą działać pod postacią różnych form prawnych.


Najważniejsze z nich to:


  • organizacje pozarządowe - stowarzyszenia lub fundacje prowadzące działalność odpłatną lub działalność gospodarczą;

 

  • spółdzielnie socjalne -  tworzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne np. samorząd i organizację pozarządową;

 

  • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS)Zakłady Aktywności Zawodowej; Warsztaty Terapii Zajęciowej;


  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,działające w oparciu o Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;

 

  • spółki non profit.
logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe