Nabór wniosków o dotacje - VI edycja

Stowarzyszenie Tłok ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.


W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i biorą udział w ścieżce szkoleniowo- doradczej w ramach projektu OWES TŁOK. Środki przeznaczone na nabór: 500.000zł.

Czas trwania naboru: 23.07.2018 r. – 29.08.2018 r.


Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych” oraz wszystkimi załącznikami.


Wnioski o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej- spięte w skoroszycie typu wczep oraz w wersji elektronicznej tylko biznesplan
i harmonogram (nośnik danych)


Dokumenty należy składać spięte trwale (np. skoroszyt), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Regulaminie Przyznawania Środków Finansowych,  w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „OWES TŁOK– PS”.


Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sukienniczej 6/2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data wpływu do biura projektu).


Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

 

Lista plików do pobrania

logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe