Fundacja

Prezentujemy kilka podstawowych informacji dla osób chcących założyć fundację.

W przypadku rejestracji fundacji z działalnością gospodarczą należy wypełnić następujące formularze: KRS-WM, KRS-W9 oraz przedłożyć potwierdzenie dokonania opłat sądowych w wysokości 600 zł (500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców plus 100 zł za ogłoszenie w MSiG).

Natomiast wprowadzenie wszelkich zmian do zarejestrowanej już fundacji z działalnością gospodarczą to koszt 500 zł (opłata za ogłoszenie w MSiG zmian dokonanych w rejestrze przedsiębiorców wynosi 250 zł i 250 zł opłata sądowa).

 

*** ponadto niezbędne do poniesienia są opłaty notarialne w wysokości od 200 do 400 zl, zależnie od notariusza, gdzie muszą się udać fundatorzy, celem założenia aktu fundacyjnego oraz złożenia wzorów podpisu.

 

Czas rejestracji to okres do 3 miesięcy, choć zdarzają się przypadki, iż trwa to 3 tygodnie, warunkiem „szybkiej” rejestracji jest brak błędów przy wypełnieniu formularzy rejestracyjnych.

 

Etapy przygotowania założenia i rejestracji fundacji:

*** określenie fundatora,

*** napisanie statutu,

*** udanie się do notariusza,

*** podjęcie uchwały o powołaniu fundacji,

*** przyjęciu statutu, a następnie złożenie odpowiednich formularzy do KRS.

 

Fundacja podobnie jak stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość, a odpowiedzialność finansową ponoszą władze fundacji, każdy członek władz do wysokości własnego majątku.

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sądu w 2 egzemplarzach, a statut w 3, każda strona statutu musi być parafowana przez fundatora, a dokumenty KRS-WK i KRS-W20 podpisane w odpowiednich miejscach przez fundatora.

Przewodnik dla osób chcących założyć organizację pozarządową

 

Poniżej dołączamy listę formularzy, niezbędnych do wypełnienia podczas procesu rejestracji nowej fundacji.

Formularze jakie należy złożyć to: KRS-W20, KRS-WK, KRS-WF

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej KRS-WM, KRS-W9.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa szczegółowe pytania.

 

Najlepszym sposobem komunikowania się z nami w sprawie rejestracji nowych podmiotów jest skorzystanie z zakładki na naszej stronie Pytanie do doradcy i zadanie pytania poprzez formularz.

Pozdrawiamy

Zespół Ośrodka TŁOK

Lista plików do pobrania

logo
aktywnawies
kujpom1

http://www.efs.gov.pl

projekt: poleznaku.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK"

realizacja: NET-atak.pl

strony internetowe