Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Aktualności

Nabór biznesplanów III/2024

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru biznesplanów II/2024

Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (II nabór).

Premia społeczna - nowy program dla samorządów

Samorządy i podmioty ekonomii społecznej zainteresowane rozwijaniem usług społecznych zachęcamy do zapoznania się z programem PREMIA SPOŁECZNA. 

Skąd pozyskać środki na usługi społeczne - spotkanie online dla PES

OWES TŁOK zaprasza do udziału w spotkaniu online dla podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi społeczne i działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Spotkanie odbędzie się ONLINE 11 czerwca 2024 w godz. 11.00-12.30. 

Nabór biznesplanów II/2024

Tłok ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne.

Wyniki naboru biznesplanów I/2024

Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny wniosków o wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (I nabór).

Nabór biznesplanów nr I/2024

Można już składać wnioski o wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

O wsparciu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na Welconomy

„Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego” będzie tematem panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń.

Raport nt. deinstytucjonalizacji usług społecznych

„Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski” to największe przeprowadzone badanie realizatorów i odbiorców usług społecznych w kontekście deinstytucjonalizacji, zrealizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Startujemy z nowym wsparciem w ramach OWES TŁOK 3

Wraz z nowym rokiem TŁOK uruchomił wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach nowego projektu OWES TŁOK 3. Zapraszamy PES/PS do korzystania z pomocy merytorycznej i finansowej w OWES.

PUP w Grudziądzu zaprasza bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu informuje, iż realizacja projektu pn.: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Grudziądzu (I)” w ramach programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 uległa wydłużeniu do dnia 31.12.2024r.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich