Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Aktualności

Raport nt. deinstytucjonalizacji usług społecznych

„Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski” to największe przeprowadzone badanie realizatorów i odbiorców usług społecznych w kontekście deinstytucjonalizacji, zrealizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Startujemy z nowym wsparciem w ramach OWES TŁOK 3

Wraz z nowym rokiem TŁOK uruchomił wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach nowego projektu OWES TŁOK 3. Zapraszamy PES/PS do korzystania z pomocy merytorycznej i finansowej w OWES.

PUP w Grudziądzu zaprasza bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu informuje, iż realizacja projektu pn.: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Grudziądzu (I)” w ramach programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 uległa wydłużeniu do dnia 31.12.2024r.

Inspiracje

Ospowiedzialne zakupy
Aktywna wieś
Tłok
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich