Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Aktualności

Ogłosiliśmy nabór biznesplanów

Można już składać wnioski o wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

O wsparciu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na Welconomy

„Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego” będzie tematem panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń.

Raport nt. deinstytucjonalizacji usług społecznych

„Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski” to największe przeprowadzone badanie realizatorów i odbiorców usług społecznych w kontekście deinstytucjonalizacji, zrealizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Startujemy z nowym wsparciem w ramach OWES TŁOK 3

Wraz z nowym rokiem TŁOK uruchomił wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach nowego projektu OWES TŁOK 3. Zapraszamy PES/PS do korzystania z pomocy merytorycznej i finansowej w OWES.

Inspiracje

Ospowiedzialne zakupy
Aktywna wieś
Tłok
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich