Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Aktualności

Ustawa o ekonomii społecznej

10 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o ekonomii społecznej. To ważny dokument dla sektora pozarządowego i już działających przedsiębiorstw społecznych. Przeczytaj, jakie najważniejsze rozwiązania wprowadza ustawa.

Nabór biznesplanów

OWES TŁOK informuje, iż trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na tworzenie miejsc pracy.

Nowe pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem płynności finansowej - na te cele może być przeznaczona pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej. Operatorem funduszu pożyczkowego jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Nabór wniosków rozpoczął się 8 sierpnia 2022 r.

Wybieramy „Najlepszy Produkt PES Kujaw i Pomorza”

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do składania propozycji swoich produktów do udziału w konkursie „Najlepszy produkt PES Kujaw i Pomorza”. 

Inspiracje

Ospowiedzialne zakupy
Aktywna wieś
Tłok
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich