Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 r.

KFS to instrument związany z podnoszeniem kompetencji pracowników i pracodawców. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Nabór biznesplanów

OWES Tłok ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Przetestują nowe rozwiązania

Na terenie Grudziądza powstaje nowy Klub Integracji Społecznej. Przy wsparciu OWES TŁOK KIS będzie testował model współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami i podmiotami realizującymi usługi społeczne.

Pomogą budować markę PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej wyróżnione znakiem „Zakup prospołeczny" lub chcące uzyskać taki znak pn. „Budowanie wizerunku PES/produktu PES z wykorzystaniem znaku „Zakup prospołeczny". 

Inspiracje

Ospowiedzialne zakupy
Aktywna wieś
Tłok
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich