Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Rozwijaj swoją organizację pozarządową

6 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO ROZWIJAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAMACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ


Prowadzenie działalności gospodarczej daje organizacji istotne korzyści:

- Pozwala na wygenerowanie nadwyżek finansowych, które można przeznaczyć np. na wkłady własne wymagane w projektach, pokrycie części kosztów administracyjnych związanych z funkcjonowaniem organizacji np. lokal, księgowość;

- Zapewnia NGO stabilność finansową w okresie między projektami, umożliwiając organizacji zatrudnianie pracowników na umowy o pracę;

- Umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych organizacji;

- Motywuje do dbałości o wysoką jakość oferowanych usług, co przekłada się na pozostałe aspekty funkcjonowania NGO;

- Umożliwia dostęp do źródeł finansowania dedykowanych przedsiębiorcom np. szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników finansowane ze środków PUP;

- Poszerza zakres możliwych form współpracy z administracją publiczną -  gmina, starostwo itp. może kupić od NGO usługę/produkt w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - organizacja wystawia wtedy kupującemu rachunek (a jeśli jest podatnikiem VAT – fakturę).

 

Decydując się na działalność gospodarczą w ramach organizacji, pamiętaj że:


•    Zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność statutową organizacji;
•    Konieczne jest wydzielenie rachunkowych przychodów, kosztów i zysków z działalności gospodarczej;
•    Sprawozdanie finansowe musi być przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości, bez możliwości uproszczenia. Sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą je zatwierdzającą należy złożyć co roku do urzędu skarbowego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej o sprawozdawczości w tym także stowarzyszeń i fundacji – prowadzących działalność gospodarczą tutaj: http://lekcje.poradnik.ngo.pl/.
•    W ramach działalności gospodarczej niemożliwa jest współpraca z wolontariuszami. Organizacja może jednak nadal korzystać z ich świadczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej.
•    Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w tym samym zakresie, co odpłatna działalność pożytku publicznego.
 

Masz wątpliwości odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej w ramach swojej organizacji?

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia OWES:

 

  • doradztwa prawnego, księgowo-podatkowego, osobowego, marketingowego, finansowego
  • doradztwa ogólnego np. w zakresie zarejestrowania działalności gospodarczej
  • szkoleń profesjonalizujących organizacje
  • wsparcia specjalisty ds. przedsiębiorczości, który pomoże Ci przygotować dokumenty do wystąpienia o pożyczkę dla podmiotu ekonomii społecznej
  • wsparcia specjalisty ds. prawa zamówień publicznych, który pomoże Ci startować w publicznych przetargach, przygotować odpowiednie dokumenty w tym zakresie i zdobywać nowe zlecenia
  • wizyt studyjnych do przedsiębiorstw społecznych w celu poznania dobrych praktyk
  • wsparcia mentora i coacha, którzy pomogą rozwinąć potencjał Twojego podmiotu

 

Skontaktuj się z nami i zobacz, jaki rodzaj wsparcia, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb, możemy Ci zaoferować!

 

tel./fax: 56 655 50 22, 500 127 355


biuro@owies.eu

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich