Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BAZA

Baza zadba o zieleń w Wąbrzeźnie

Spółdzielnia Socjalna Baza powstała w 2018 r. To spółdzielnia osób prawnych – założona przez Gminę Miasta Wąbrzeźno oraz Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

Głównym przedmiotem działalności Bazy jest dbałość o czystość i porządek terenów zielonych w Wąbrzeźnie. Baza będzie się też zajmować ścieżkami pieszo-rowerowymi, dbać o czystość Góry Zamkowej i parku przy Wąbrzeskim Domu Kultury. W zakresie prac spółdzielni jest m.in. ścinanie traw, pielenie skwerów, a zimą – odśnieżanie ścieżek parku i traktów pieszo-rowerowych.

Dotychczasowe prace związane z zielenią w mieście wykonywał Miejski Zakład Usług Komunalnych. Pracownicy byli tam zatrudniani na czas określony, co nie gwarantowało ciągłości usług. Baza zatrudnia pracowników w pełnym wymiarze czasowym, dzięki czemu zapewnia im stabilność zatrudnienia, a swoim klientom – stałość obsługi.

Drugim ważnym obszarem działań spółdzielni są usługi małej gastronomii świadczone na plaży w Wąbrzeźnie. Użytkownicy plaży – zarówno mieszkańcy Wąbrzeźna, jak i turyści – w sezonie letnim będą mogli korzystać z gastronomicznej oferty obejmującej m.in. gofry, naleśniki, popcorn, watę cukrową, napoje chłodzące, kawę i herbatę. W planach jest rozszerzenie oferty o smażone ryby. Spółdzielnia dysponuje food trackiem i może obsługiwać imprezy i wydarzenia plenerowe - pikniki, festyny itp.

W spółdzielni zatrudnienie znalazło pięć osób długotrwale bezrobotnych. Dzięki pracy w nowopowstałym podmiocie mogą ustabilizować swoją sytuację życiową, podnieść kwalifikacje – m.in. dzięki szkoleniom zawodowym finansowanym ze środków unijnych. Pracownicy Bazy czynnie partycypują w tworzeniu i rozwoju spółdzielni. Na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni posiadają głos doradczy.

Dzięki tym społecznym funkcjom działalność spółdzielni wpisuje się w realizowany na terenie Wąbrzeźna program rewitalizacji. Zarówno plaża, jak i Góra Zamkowa są objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Spółdzielnia - jako przedsiębiorstwo społeczne - poza działalnością biznesową i świadczeniem usług wysokiej jakości – chce wprowadzać pozytywną zmianę w  lokalnej społeczności i realizować funkcje społeczne.

 

OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ BAZA

  • Sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja obiektowa (m.in. biblioteka)
  • Usługi małej gastronomii
  • Usługi sprzątające - oferta dla klientów indywidualnych

 

KONTAKT

ul. Podzamcze 21

87-200 Wąbrzeźno

spoldzielniabaza@wabrzezno.com

tel. 606 982 438 w godz.8.00 – 15.00

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich