Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BAZA

Baza zadba o zieleń w Wąbrzeźnie

Spółdzielnia Socjalna Baza powstała w 2018 r. To spółdzielnia osób prawnych – założona przez Gminę Miasta Wąbrzeźno oraz Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

Głównym przedmiotem działalności Bazy jest dbałość o czystość i porządek terenów zielonych w Wąbrzeźnie. Baza zajmuje się ścieżkami pieszo-rowerowymi, dba o czystość Góry Zamkowej i parku przy Wąbrzeskim Domu Kultury. W zakresie prac spółdzielni jest m.in. ścinanie traw, pielenie skwerów, a zimą – odśnieżanie ścieżek parku i traktów pieszo-rowerowych.

Przed powstaniem spółdzielni prace związane z zielenią w mieście wykonywał Miejski Zakład Usług Komunalnych. Pracownicy byli tam zatrudniani na czas określony, co nie gwarantowało ciągłości usług. Baza zatrudnia pracowników w pełnym wymiarze czasowym, dzięki czemu zapewnia im stabilność zatrudnienia, a swoim klientom – stałość obsługi.

Wspierają seniorów

Spółdzielnia prowadzi również działania na rzecz najstarszych mieszkańców Wąbrzeźna.

W ramach projektu "Czwartkowe spotkania seniorów” wąbrzescy seniorzy spotykali się raz w miesiącu w siedzibie Spółdzielni Socjalnej BAZA. Każde miało inny temat. Na pierwszym spotkaniu  prowadzący skupili się na tym, aby grupa mogła dobrze poznać się i stworzyć przyjazną atmosferę. Były więc rozmowy przy kawie i ciastku, wspólne sadzenie kwiatów i krzewów, a na koniec muzyka i tańce. Na kolejnych np. realizując hasło SOS dla pszczół – zaproszono seniorów do ogrodu i wieszano domki dla owadów; urządzono też popołudnie i wieczór pn. „Niepodległa”; zorganizowano zajęcia plastyczne. 

Celem zajęć była integracja osób starszych i stworzenie im przestrzeni, w której  beda mogli nawiązać nowe znajomości, przyjaźnie, wypełniać wolny czas ciekawymi wydarzeniami, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami  - aby mieć poczucie działania i uczestniczenia w życiu społecznym.

Mała gastronomia

Ważnym obszarem działań spółdzielni są usługi małej gastronomii. Spółdzielnia dysponuje food trackiem, z którego w sezonie letnim prowadzona jest sprzedaż m.in. gofrów i innych przekąsek. Food track może obsługiwać imprezy i wydarzenia plenerowe - pikniki, festyny itp. 

W spółdzielni zatrudnienie znalazło pięć osób długotrwale bezrobotnych. Dzięki pracy w nowopowstałym podmiocie mogą ustabilizować swoją sytuację życiową, podnieść kwalifikacje – m.in. dzięki szkoleniom zawodowym finansowanym ze środków unijnych. Pracownicy Bazy czynnie partycypują w tworzeniu i rozwoju spółdzielni. Na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni posiadają głos doradczy.

Dzięki tym społecznym funkcjom działalność spółdzielni wpisuje się w realizowany na terenie Wąbrzeźna program rewitalizacji. Zarówno plaża, jak i Góra Zamkowa są objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Spółdzielnia - jako przedsiębiorstwo społeczne - poza działalnością biznesową i świadczeniem usług wysokiej jakości – chce wprowadzać pozytywną zmianę w  lokalnej społeczności i realizować funkcje społeczne.

 

OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ BAZA

  • Sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych, pielęgnacja obiektowa (m.in. biblioteka)
  • Usługi małej gastronomii
  • Usługi sprzątające - oferta dla klientów indywidualnych
  • Zajęcia animacyjne dla seniorów

 

KONTAKT

ul. Podzamcze 21

87-200 Wąbrzeźno

spoldzielniabaza@wabrzezno.com

tel. 606 982 438 w godz.8.00 – 15.00

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich