Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Kim jesteśmy

ZAPRASZAMY DO OWES TŁOK 3

OWES TŁOK 3 jest prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

TŁOK posiada 19-letnie doświadczenie w realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Od 2006 r. dokładamy starań, by sektor ekonomii społecznej w naszym regionie mógł kompleksowo się rozwijać. Od 2009 r. prowadzimy OWES - początkowo wsparciem obejmowaliśmy całe województwo, od 2013 nasze wsparcie w obszarze ekonomii społecznej jest skoncentrowane na tzw. subregionie 3  – w l. 2013-2015 4 powiaty, od 2016 do dziś 7 powiatów: brodnicki, rypiński, grudziądzki, m. Grudziądz, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski.

Od 2019 d. do 2023 r. udzieliliśmy 86 dotacji na miejsca pracy w PS i PES przekształcających się w PS. W l. 2016-2019 przy wsparciu TŁOKa powstało 90 miejsc pracy w 23 PS. W l. 2013-2015 12 miejsc pracy w dwóch spółdzielniach socjalnych, w l. 2012-2014 24 miejsca pracy w 5 spółdzielniach socjalnych.


OWES TŁOK 3 działa zgodnie ze standardami  OWES, dostępnymi na stronie https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/co-robimy/akredytacja-i-status-owes/standardy-owes/

Posiadamy akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej nadane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w oparciu o ustawę o ekonomii społecznej na okres 29-03-2023 do 29-03-2025. 

Regularnie przechodzimy z wynikiem pozytywnym audyty i monitoringi w ramach AKSES: monitoring 26.10.2022, monitoring 2021-04-29, monitoring 25.02.2019, audyt 20-26.01.2021r, audyt 21.11-02.12.2019r, jak również audyty we wcześniejszych latach, tym samym gwarantując jakość świadczonych usług dla PES.

Nasz zespół tworzą doświadczeni animatorzy, doradcy, absolwenci STOP, specjaliści ds. funduszy, ewaluatorzy, trenerzy, badacze. 

 

Więcej o Tłoku na stronie www.tlok.pl

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich