Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Kim jesteśmy

ZAPRASZAMY DO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

 

OWES TŁOK jest prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Nasz zespół tworzą m.in. absolwenci STOP, specjaliści ds. funduszy, ewaluatorzy, animatorzy, doradcy, specjalistka PR, trenerzy, badacze - doświadczeni na polu wspierania trzeciego sektora i ekonomii społecznej. 

 

Jesteśmy organizacją wspierającą, służącą rozwojowi i budowie sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej, której celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych dla dobra mieszkanek i mieszkańców regionu.


Badamy, szkolimy, doradzamy, informujemy, promujemy i integrujemy sektor organizacji pozarządowych oraz wspólnoty lokalne  będąc rzecznikiem ich interesów.


Opieramy się na wartościach wspólnotowości, pomocniczości, równości i wiary w możliwości społeczności lokalnych działając odpowiedzialnie i jawnie.

 

Niemalże od początku swojej działalności Ośrodek TŁOK obrał sobie za cel wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Więcej o Tłoku na stronie www.tlok.pl

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich