Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Poznaj nas

Pracownicy OWES TŁOK

 

EWA KWIESIELEWICZ-SZYSZKA

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia, koordynatorka merytoryczna, doradczyni, animatorka w projekcie "OWES TŁOK 2"

+48 56 655 50 22 biuro@owies.eu

 

Od maja 2016 Wiceprzewodnicząca Regionalnego Komitetu Monitorującego Ekonomię Społeczną w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Członkini Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu. Do 2016 r. członkini Toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do sierpnia 2015 r. Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jako absolwentka licznych kursów trenerskich pracuje w charakterze doradczyni, szkoleniowca, coacha, odpowiada za codzienne oraz strategiczne zarządzanie i planowanie rozwoju Stowarzyszenia. W roku 2010 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego za działalność społeczną w obszarze rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez TŁOK wspiera przedsiębiorstwa społeczne w ich powstaniu, rozwoju i działaniach na lokalnym rynku, prowadząc doradztwo i szkolenia.

Od 2014 r. koordynatorka projektu regrantingowego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Trenerka szkoleń z pisania projektów. W ramach konkursów Inicjuj z FIO zarządza obecnie 6 edycją konkursu, nadzoruje przebieg regrantingu, monitoruje organizacje i grupy nieformalne. Posiada doświadczenie w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o mikrogranty, a także wieloletnie doświadczenie doradcze dla grup nieformalnych i ngo.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich