Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór pomysłów na społeczny biznes

OWES TŁOK udziela bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w:

- nowo powstających i istniejących organizacjach pozarządowych (spełniających kryteria przedsiębiorstwa społecznego - organizacja musi m.in. prowadzić działalność odpłatną lub działalność gospodarczą - więcej o przedsiębiorstwie społecznym czytaj tutaj)

- nowo powstających i istniejących spółdzielniach socjalnych

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI

do 24 000 zł na osobę na prowadzenie działalności

do 2250 zł wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy

do 1750 zł wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy

 

Wsparcie pomostowe może być przekazane na czynsz, media, obsługę księgową, składki ZUS. 

Więcej informacji: https://owies.eu/468/dotacje-2

 

 

pdfRegulamin_rekrutacji_-_OWES_TLOK_2-_obowiazuje_do_1.04.2022.pdf
docFORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OWES TŁOK 2 ” OSOBA FIZYCZNA/GRUPA OSÓB FIZYCZNYCH – UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
fileFORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OWES TŁOK 2” DLA OSÓB PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
fileFORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OWES TŁOK” DLA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO SIĘ W PS W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM MIEJSCA PRACY
pdfZAŁ nr 1_DEKLARACJA OSTATECZNEGO BENEFICJENTA
pdfKARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO ŚCIEŻKI PS
pdfKARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich