Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami kolejnej edycji konkursu na dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

 

W trakcie oceny merytorycznej BIZNESPLANÓW i podstawowego wsparcia pomostowego Komisja przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku 

1/2018/TŁOK PSIV

GRUPA INICJATYWNA – SPÓŁDZIELNA SOCJALNA BAZA

125

124

124,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

2/2018/TŁOK PSIV

FUNDACJA TOSKANIA KOCIEWSKA

111

115

113

Wniosek spełnia minimum punktowe

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania biznesplanów i podstawowego wsparcia pomostowego  we wnioskowanych kwotach:

 

GRUPA INICJATYWNA – SPÓŁDZIELNA SOCJALNA BAZA

FUNDACJA TOSKANIA KOCIEWSKA

 

W trakcie oceny merytorycznej przedłużonego wsparcia pomostowego Komisja przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację i kwoty:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

KWOTA DOFINANSOWANIA

5/2017/ PSI/PWP

FUNDACJA ROZWOJU  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Pomagam”

50

42

46

51000,00

1/2017/ PSII/PWP

FUNDACJA „Makowo”

 

38

48

43

30600,00

 

Gratulujemy wnioskodawcom!

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich