Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami kolejnej edycji konkursu na dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

 

W trakcie oceny merytorycznej BIZNESPLANÓW i podstawowego wsparcia pomostowego Komisja przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

1/2018/TŁOK/ PSV

GRUPA INICJATYWNA – KRAINA SKRWY MANUFAKTURA ZDROWIA

121

92

106,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

2/2018/TŁOK/ PSV

GRUPA INICJATYWNA – CHATKA PUCHATKA

109

84

96,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

3/2018/TŁOK/ PSV

GRUPA INICJATYWNA – FUNDACJA ROZWOJU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

118

88

103

Wniosek spełnia minimum punktowe

4/2018/TŁOK/ PSV

GRUPA INICJATYWNA – STOWARZYSZENIE SZCZUPLINKI

111

83

97

Wniosek spełnia minimum punktowe

 

 

Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

KWOTA DOFINANSOWANIA

5/2017/ PSI/PWP

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZBÓJEŃSKI KREDENS

43

34

38,5

49 650,40 zł

 

Gratulujemy wnioskodawcom!

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich