Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne to specyficzna forma spółdzielni pracy - zespołowo prowadzony biznes, w którym zysk osiągany z działalności gospodarczej nie jest wyłącznie celem samym w sobie, lecz również środkiem do realizacji celów społecznych, takich jak np. integracja społeczna członków spółdzielni.

Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby, którym z różnych przyczyn ciężko wejść na rynek pracy (spółdzielnia osób fizycznych - min. 3 osoby, docelowo - 5) lub przez osoby prawne – organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne (spółdzielnia osób prawnych - min. 2 osoby prawne).

Słowo „spółdzielnia” pochodzi od dawnego słowa „spółdziałać” - oznacza zatem wspólne działanie grupy ludzi, którzy chcą razem osiągnąć cele gospodarcze. W spółdzielni obowiązuje demokratyczny sposób zarządzania, członkowie sami dbają o finanse, zarządzają swoją działalnością. To sprawia, że są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania.

Członkowie wspierają się i dzielą pracą np. część zajmuje się produkowaniem towaru, usługi, inni sprzedażą, a jeszcze inni obsługą składek na ubezpieczenie społeczne, podatków, druków. Zespołowy charakter prowadzonego biznesu sprawia, że osobie długo funkcjonującej poza rynkiem pracy łatwiej działać w ramach spółdzielni niż np. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Konieczne jest jednak zaufanie między członkami spółdzielni i jasny podział obowiązków między nimi!

 

PRZYKŁADY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH ZAŁOŻONYCH PRZY WSPARCIU OWES:

- Spółdzielnia Socjalna Perspektywa z Łasina (produkcja opakowań do świec),

- Spółdzielnia Socjalna Progres z Tucholi (usługi opiekuńcze, Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny w Tucholi),

- Spółdzielnia Socjalna Spiżarnia Kujawska z Aleksandrowa Kujawskiego (usługi cateringowe, lokal),

- Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka z Lubicza (usługi opiekuńcze, porządkowe, kurierskie, catering),

- Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" z Płużnicy (usługi porządkowe, remontowe, opiekuńcze, pięlęgnacja terenów zielonych),

- Spółdzielnia Socjalna KOMTUR z Brodnicy (produkcja materiałów promocyjnych i gadżetów, grawerowanie, usługi turystyczne, ASG, druk 3D, animacja kulturowa, przedszkole),

- Spółdzielnia Socjalna Zorza z Golubia-Dobrzynia (usługi cateringowe).

 

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich