Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Fundacje

Fundacja to organizacja pozarządowa, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony, społecznie lub gospodarczo użyteczny cel. Założyciel fundacji nazywany jest fundatorem. Fundatorem może być każdy pełnoletni obywatel, niekoniecznie polski, ale także osoba prawna, czyli na przykład firma albo szkoła wyższa. Fundacja podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Po dokonaniu rejestracji fundacja uzyskuje osobowość prawną.

 

Prezentujemy kilka podstawowych informacji dla osób chcących założyć fundację.

*** koszt rejestracji fundacji w Krajowy Rejestrze Sądowym, nie prowadzącej działalności gospodarczej wynosi 250 zł. W przypadku rejestracji fundacji z działalnością gospodarczą koszt wynosi 600 zł (500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców plus 100 zł za ogłoszenie w MSiG).

Natomiast wprowadzenie wszelkich zmian do zarejestrowanej już fundacji z działalnością gospodarczą to koszt 500 zł (opłata za ogłoszenie w MSiG zmian dokonanych w rejestrze przedsiębiorców wynosi 250 zł i 250 zł opłata sądowa).

*** ponadto niezbędne do poniesienia są opłaty notarialne w wysokości od 200 do 400 zł, zależnie od notariusza, gdzie muszą się udać fundatorzy, celem założenia aktu fundacyjnego oraz złożenia wzorów podpisu.

Czas rejestracji to okres do 3 miesięcy, choć zdarzają się przypadki, iż trwa to 3 tygodnie, warunkiem „szybkiej” rejestracji jest brak błędów przy wypełnieniu formularzy rejestracyjnych.

Etapy przygotowania założenia i rejestracji fundacji:

*** określenie fundatora,

*** napisanie statutu,

*** udanie się do notariusza,

*** podjęcie uchwały o powołaniu fundacji,

*** przyjęcie statutu, a następnie złożenie odpowiednich formularzy do KRS.

Fundacja podobnie jak stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość, a odpowiedzialność finansową ponoszą władze fundacji, każdy członek władz do wysokości własnego majątku.

Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym uzyskuje przy wpisie numer NIP i REGON.

W ciągu 21 dni od uzyskania wpisu fundacja zgłasza do Urzędu Skarbowego na formularzu NIP 8 informację o prowadzonej działalności.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sądu w 2 egzemplarzach, a statut w 3, każda strona statutu musi być parafowana przez fundatora, a dokumenty KRS-WK i KRS-W20 podpisane w odpowiednich miejscach przez fundatora.

W przypadku rejestracji fundacji z działalnością gospodarczą należy dostarczyć statut w 4 egzemplarzach (każda strona parafowana przez fundatora).

 

Poniżej dołączamy listę formularzy, niezbędnych do wypełnienia podczas procesu rejestracji nowej fundacji

Formularze jakie należy złożyć to: KRS-W20, KRS-WK.

W przypadku rejestracji działalności gospodarczej KRS-WM.

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich