Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Uwagi do OWES TŁOK

OWES TŁOK działa zgodnie ze standardami  OWES, dostępnymi na stronie https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Standardy,OWES,4113.html

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pracy OWES oraz jakości świadczonych przez OWES usług.

Swoje uwagi można przesyłać na adres biuro@owies.eu.

W razie problemów bądź wątpliwości odnośnie funkcjonowania OWES można się również kontaktować z Departamentem Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem kontakt.akses@mrpips.gov.pl

W biurze OWES TŁOK na ul. Sukienniczej 6/2 w Toruniu znajduje się również "Książka skarg, zażaleń, wniosków i opinii". 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich