Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Uwagi do OWES TŁOK

OWES TŁOK działa zgodnie ze standardami  OWES dostępnymi tu: standardy OWES

Posiadamy akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej nadane przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w oparciu o ustawę o ekonomii społecznej na okres 29-03-2023 do 29-03-2025. 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pracy OWES oraz jakości świadczonych przez OWES usług.

Swoje uwagi można przesyłać na adres biuro@owies.eu.

W razie problemów bądź wątpliwości odnośnie funkcjonowania OWES można się również kontaktować z Departamentem Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem ekonomiaspoleczna@mrips.gov.pl 

W biurze OWES TŁOK na ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu znajduje się również "Książka skarg, zażaleń, wniosków i opinii". 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich