Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Uwagi do OWES TŁOK

Zapraszamy do zgłaszania uwag na temat działalności naszego ośrodka.

W biurze OWES TŁOK na ul. Sukienniczej 6/2 w Toruniu znajduje się "Książka skarg, zażaleń, wniosków i opinii". 

Swoje uwagi można również przesyłać na adres biuro@owies.eu

W razie problemów bądź wątpliwości odnośnie funkcjonowania OWES można się również kontaktować z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem kontakt.akses@mrpips.gov.pl

 

Standardy działania OWES znajdują się na stronie: 

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Standardy,OWES,4113.html

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich