Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Czym jest spółdzielnia socjalna

CZYM JEST SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA?


To specyficzna forma spółdzielni pracy - zespołowo prowadzony biznes, w którym zysk osiągany z działalności gospodarczej nie jest wyłącznie celem samym w sobie, lecz również środkiem do realizacji celów społecznych, takich jak np. integracja społeczna członków spółdzielni.
 
Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby, którym z różnych przyczyn ciężko wejść na rynek pracy (spółdzielnia osób fizycznych - min. 5 osób) lub przez osoby prawne – organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne (spółdzielnia osób prawnych - min. 2 osoby prawne).
 
Słowo „spółdzielnia” pochodzi od dawnego słowa „spółdziałać” - oznacza zatem wspólne działanie grupy ludzi, którzy chcą razem osiągnąć cele gospodarcze. W spółdzielni obowiązuje demokratyczny sposób zarządzania, członkowie sami dbają o finanse, zarządzają swoją działalnością. To sprawia, że są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania.
 
Członkowie wspierają się i dzielą pracą np. część zajmuje się produkowaniem towaru, usługi, inni sprzedażą, a jeszcze inni obsługą składek na ubezpieczenie społeczne, podatków, druków. Zespołowy charakter prowadzonego biznesu sprawia, że osobie długo funkcjonującej poza rynkiem pracy łatwiej działać w ramach spółdzielni niż np. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Konieczne jest jednak zaufanie między członkami spółdzielni i jasny podział obowiązków między nimi!


 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich