Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Targi Dobrych Praktyk w Brodnicy

13 listopada w Brodnickim Domu Kultury odbył się II Kongres Przedsiębiorczości, a w jego ramach Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej.

Przedsiębiorcy społeczni prezentowali na targach swoje usługi i produkty, a także nawiązywali relacje biznesowe z  lokalnymi firmami.

Targom towarzyszyła wystawa upowszechniająca idee ekonomii społecznej w regionie, jako jedno z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy. 

Targi Dobrych Praktyk odbyły się w w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

II Kongres Przedsiębiorczości - i towarzyszące mu Targi Dobrych Praktyk - został zorganizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W programie - oprócz targów, na których wystawiali się przedsiębiorcy, zaplanowano szereg prelekcji m.in.

- "Wideomarketing jakiego twoi odbiorcy oczekują" - Adrian Drzycimski

- "Ekologiczna żywność - biznes z misją" - Mieczysław Babalski

- "Zasada złotej dekady w inwestowaniu" - BS Brodnica - Andrzej Grubalski

- "Alternatywne metody rozwiązywania sporów w biznesie" - Irena Paczkowska

- "Zwiększ efektywność w Biznesie! - Jak rozwijać kompetencje swoje i swoich pracowników?" - Dawid Stefaniak

Podczas wydarzenia zaprezentowały się następujące następujące podmioty ekonomii społecznej:

Podmiot ekonomii społecznej

Fundacja Makowo

Al. Jana Pawła II 1A, Świecie 86-100

Stowarzyszenie Manufaktura Radości

ul. PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń

Fundacja Toskania Kociewska

Bochlin 71, 86-170 Nowe

Fundacja Inter Pares

Rodzone 25, 87-404 Radomin

Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie

Szczuplinki 11, 87-222 Książki

Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia Sp. z o.o

Rak 18, 87-510 Rak

Fundacja Rozwoju Lepszej Przyszłości

Świedziebnia 92, 87-335 Świedziebnia

Fundacja Nocy i Dni

Płonne 77, 87-404 Radomin

Fundacja Rozwijalnia

ul. Jasna 9, 87-200 Wąbrzeźno

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Po Drodze”

Jajkowo 22, 87-313 Brzozie

Fundacja Pomimo Wszystko

Ul. Mieszka I 7 D, 86- 300 Grudziądz

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich