Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami kolejnej edycji konkursu na dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

W trakcie oceny merytorycznej BIZNESPLANÓW i podstawowego wsparcia pomostowego Komisja przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację:

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

1/2018/TŁOK/ PSVII

Fundacja Chatka Puchatka

112

88

100

Wniosek spełnia minimum punktowe

2/2018/TŁOK/ PSVII

Fundacja „Rozwijalnia”

106

87

96,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania biznesplanów i podstawowego wsparcia pomostowego we wnioskowanych kwotach:

  • Fundacja Chatka Puchatka,
  • Fundacja „Rozwijalnia”.

Ponadto komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego i przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację i kwoty:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

KWOTA DOFINANSOWANIA

3/2018/ PSIII/PWP 2018

Stowarzyszenie Manufaktura Radości

32

30

31

28525,00

4/2018/PS III/PWP 2018

Spółdzielnia  socjalna Baza

34

40

37

54537,00

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przedłużonego wsparcia pomostowego:

  • Spółdzielnia  socjalna Baza,
  • Stowarzyszenie Manufaktura Radości.

Gratulujemy wnioskodawcom!

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich