Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NATURA

Spółdzielnia Socjalna NATURA to przedsiębiorstwo społeczne nawiązujące do bogatych tradycji spółdzielni rolniczych. Spółdzielnia oferuje usługi przetwórstwa warzyw i owoców: obierania, pakowania, jakościowej selekcji przed zamrożeniem.

Spółdzielnia Socjalna NATURA działa w Miesiączkowie k. Górzna w powiecie brodnickim. To tereny rolnicze, więc w naturalny sposób branżą spółdzielni stało się przetwórstwo owocowo-warzywne. Spółdzielnia współpracuje z firmą Unifreeze z Górzna – większość swoich usług świadczy na rzecz tego producenta mrożonej żywności.

Natura oferuje następujące usługi:

  • obieranie cebuli przy pomocy specjalistycznej maszyny
  • pakowanie mrożonych owoców i warzyw
  • przygotowanie warzyw do przetwórstwa – selekcja jakościowa, krojenie
  • przygotowanie do mrożenia – selekcja jakościowa owoców i warzyw, mycie

W spółdzielni zatrudnienie znalazło pięć osób.

Spółdzielczość na terenach wiejskich ma w Polsce długie tradycje. Pod zaborami czy w dwudziestoleciu międzywojennym samoorganizacja i kooperacyjne inicjatywy pozwalały mieszkańcom wsi na znaczącą poprawę warunków ekonomicznych. Zakładano spółdzielnie produkcyjne, mleczarskie, spożywcze. W okresie powojennym niezależność wiejskich kooperatystów została znacząco ograniczona, a po 1989 r. wiele spółdzielni upadło, nie odnajdując się  w nowych kapitalistycznych realiach.

Od kilku lat idea kooperacji w ramach takich form prawnych jak np. spółdzielnia socjalna, powraca jednak na wieś. Przyczyniają się do tego m.in. fundusze europejskie i dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, czyli przedsięwzięciach biznesowych, których celem – oprócz wypracowywania zysku – jest także aktywizacja społeczno-zawodowa, wprowadzanie pozytywnej zmiany w  lokalnych społecznościach.

Spółdzielnia Socjalna Natura zainicjowała swoją działalność w kwietniu 2017 roku. Merytorycznego i finansowego wsparcia przy powołaniu spółdzielni udzielił Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

 

 

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich