Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Powiatowe Zespoły ds. Ekonomii Społecznej

Powiatowe Zespoły ds. Ekonomii Społecznej

Działasz w organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej? Jesteś przedstawicielem instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej lub jednostki samorządu terytorialnego? 

Zgłoś się do uczestnictwa w Powiatowych Zespołach ds. Ekonomii Społecznej i zyskaj wpływ na rozwój ekonomii społecznej w Twojej gminie/powiecie!

Zespoły powstały dla powiatów:

 • brodnickiego,
 • golubsko-dobrzyńskiego, 
 • grudziądzkiego,
 • m. Grudziądz,
 • świeckiego,
 • rypińskiego,
 • wąbrzeskiego.

Są one przestrzenią do budowania partnerstw, nawiązywania kontaktów i bieżącej wymiany informacji nt. kluczowych spraw dotyczących problematyki ekonomii społecznej, rozwijania usług społecznych dla mieszkańców gminy/powiatu.

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej przedstawicieli:

 • instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • LGD,
 • podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Chcesz brać udział w spotkaniach zespołu w Twoim powiecie? Skontaktuj się z nami!

Więcej informacji: Joanna Kamińska, joanna.kaminska@tlok.pl, tel. 500 127 355

 

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich