Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Powiatowe Zespoły ds. Ekonomii Społecznej

Powiatowe Zespoły ds. Ekonomii Społecznej

Działasz w organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej? Jesteś przedstawicielem instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej lub jednostki samorządu terytorialnego? 

 

Zgłoś się do uczestnictwa w Powiatowych Zespołach ds. Ekonomii Społecznej i zyskaj wpływ na rozwój ekonomii społecznej w Twojej gminie/powiecie!

 

Zespoły powstały dla powiatów:

 • brodnickiego,
 • golubsko-dobrzyńskiego, 
 • grudziądzkiego,
 • m. Grudziądz,
 • świeckiego,
 • rypińskiego,
 • wąbrzeskiego.

 

Są one przestrzenią do budowania partnerstw, nawiązywania kontaktów i bieżącej wymiany informacji nt. kluczowych spraw dotyczących problematyki ekonomii społecznej, w tym tworzenia miejsc pracy w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych.

 

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej przedstawicieli:

 • instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • LGD,
 • organizacji pozarządowych,
 • spółdzielni socjalnych.

 

Spotkania zespołów prowadzi ekspertka w zakresie ekonomii społecznej- Karolina Cyran-Juraszek, która zapoznaje uczestników z bieżącymi zagadnieniami z zakresu ekonomii społecznej. Uczestniczy też w nich animatorka OWES TŁOK 2 - Joanna Kamińska, która informuje na bieżąco o możliwościach uzyskania dotacji na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Ruszyło nowe unijne rozdanie w tym zakresie, Tłok - jako OWES - jest operatorem tych środków. Nowością jest, że dotację można dostać nie tylko na stworzenie miejsc pracy w spółdzielni socjalnej, ale i w organizacji pozarządowej.

Spotkania zespołów odbywają się co ok. 3 miesiące, ok. 2-3 razy w roku. Uczestnictwo jest bezpłatne. 

 

Chcesz brać udział w spotkaniach zespołu w Twoim powiecie? Skontaktuj się z nami!

Więcej informacji: Joanna Kamińska, joanna.kaminska@tlok.pl, tel. 500 127 355

 

Projekt OWES TŁOK 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich