Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Fundacja Pomagam

Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Pomagam prowadzi Niepubliczne Przedszkole Terapeutycznw Adaś w niewielkim Gałczewie pod Golubiem-Dobrzyniem. Działają w nim trzy oddziały: dla dzieci autystycznych, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Przedszkole to dla niepełnosprawnych dzieci szansa na terapię, rozwój i kontakt z rówieśnikami.

Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 8 lat, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dzięki niewielkim 4-osobowym grupom praca terapeutyczna jest efektywna i skupiona na dziecku, dopasowana do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych.

Każde z dzieci ma opracowany indywidualny program terapeutyczny. Dzieci są pod bezpłatną opieką logopedów, psychologów, rehabilitantów.

Dla każdego dziecka prowadzony jest także zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

Oprócz opieki dziennej przedszkole zapewnia zajęcia specjalistyczne – rewalidacyjne i socjoterapeutyczne.Obejmują one m.in. rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną, muzykoterapię.

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Zapewniony jest dojazd dzieci do przedszkola, powrót do domu z opiekunem, a także wyżywienie.

Przedszkole jest wyposażone w salę doświadczania świata – specjalnie przystosowane pomieszczenie, oparte na metodzie stymulacji zmysłowej.

 

Łagodność kolorów, przyciemnione oświetlenie, źródła światła skierowane w górę, a nie w osoby przebywające w pomieszczeniu, elementy i drobne detale oddziałujące na zmysły i umożliwiające odbieranie nowych bodźców, terapeutyczne dźwięki – to wszystko sprawia, że sala jest doskonałym narzędziem terapii dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, chorobą psychiczną, niepełnosprawnością ruchową.

Przebywanie w sali relaksuje, łagodzi stany lękowe, niepokój, nadpobudliwość czy apatię, a jednocześnie umożliwia bezpieczną aktywizację sensoryczną.

Pobyt w sali jest indywidualnie dostosowany do każdego dziecka – czas i rodzaj ćwiczeń terapeuci dopasowują do potrzeb dziecka i jego predyspozycji psychicznych i fizycznych. 

 

KONTAKT

Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Pomagam

Antoniewo 25

87-400 Golub-Dobrzyń

e-mail: pomagamg-d@wp.pl

 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ADAŚ

Gałczewo 7

87-400 Golub-Dobrzyń

e-mail: przedszkolegd@wp.pl

tel. 697 178 582

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich