Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami kolejnej edycji konkursu na dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

W trakcie oceny merytorycznej BIZNESPLANÓW i podstawowego wsparcia pomostowego Komisja przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację:

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

1/2019/TŁOK/ PSVIII

Fundacja Aktywizacji i Integracji

111

118

114,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

2/2019/TŁOK/ PSVIII

VICTUS SPÓŁKA Z O.O.

104

121

112,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

                                                                                                                                                                                       

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania biznesplanów we wnioskowanych kwotach:

Fundacja Aktywizacji i Integracji VICTUS SPÓŁKA Z O.O. wraz z podstawowym wsparciem pomostowym

 

Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego i przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację i kwoty:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

KWOTA DOFINANSOWANIA

3/2018/ PSIII/PWP 2018

FUNDACJA CHATKA PUCHATKA

40

42

41

30600,00

2/2018/PSV/PWP 2019

FUNDACJA ROZWOJU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

40

36

38

31946,52

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przedłużonego wsparcia pomostowego:

Fundacja Chatka Puchatka

Fundacja Rozwoju Lepszej Przyszłości

 

Gratulujemy wnioskodawcom!

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich