Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór pomysłów do ścieżki PS I/2019

Myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, czyli np. w organizacji pozarządowej, spółce non profit, spółdzielni socjalnej?

Skorzystaj z dotacji i wsparcia merytorycznego OWES TŁOK. Pozyskaj nawet do 120 tys. zł bezzwrotnego wsparcia oraz comiesięczne wsparcie pomostowe.

Trwa wiosenny nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

Nabór pomysłów do tzw. „Ścieżki PS” stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zakwalifikowanie się pomysłu do projektu daje możliwość dalszej pracy z doradcą oraz skorzystania ze szkoleń celem przygotowania biznesplanu. Nowoutworzone przedsiębiorstwa społeczne (założone w ramach projektu) mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie pomostowe.

Czas trwania naboru: 04.03.2019-18.03.2019

Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje w zakładce Dotacje

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich