Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów

W trakcie oceny merytorycznej BIZNESPLANÓW Komisja w dniu 01.04.2019 r. przyznała następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

3/2019/TŁOK/PS IX

Wioska mydlarska Sp. z o.o

86

109

97,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

                                                                                                                                                                            

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania biznesplanów we wnioskowanych kwotach:

Wioska mydlarska Sp. z o.o

 

Ponadto komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego i przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację i kwoty:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

KWOTA DOFINANSOWANIA

1/2018/TŁOK/PS V/PWP 2019

Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia Sp. z o.o. -

41

42

41,5

30600,00

1/2018/TŁOK/PS VI/PWP 2019

Fundacja Inter Pares

35

39

37

30600,00

4/2018/TŁOK/PS V/PWP 2019

Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie

33

39

36

30600,00

4/2018/PSVI/PWP 2019

Fundacja Toskania Kociewska

33

37

35

36000,00

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przedłużonego wsparcia pomostowego:

Fundacja Inter Pares

Fundacja Toskania Kociewska

Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Szczuplińskie Żurawie

 

Gratulujemy!

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich