Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wizyta studyjna - przedsiębiorstwa społeczne w Borach Tucholskich

OWES TŁOK zaprasza do udziału w wizycie studyjnej do Górniczej Wioski i Spółdzielni Socjalnej Borowiacki Wigor - dwóch przedsiębiorstw społecznych z Borów Tucholskich.

Gdzie i kiedy? 9 maja 2019, wyjazd ze Świecia o godz. 8.00

Udział w wizycie jest bezpłatny.

Wyjazd skierowany do osób zainteresowanych rozwijaniem działalności w zakresie ekonomii społecznej - zwłaszcza przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej - z powiatu świeckiego.

W programie zwiedzanie Górniczej Wioski (m.in. interaktywna przygoda w Starej Maszynowni, gra terenowa typu QUEST „Kuferek Wilhelma Krugera” , warsztaty rękodzielnicze) oraz spółdzielni socjalnej prowadzącej Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, usługi fizjoterapii i cateringu. 

W załączniku szczegółowy program.

Chęć udziału w wizycie proszę zgłaszać do 24.04 na adres joanna.kaminska@tlok.pl

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich