Rozwijaj z nami społeczny biznes

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór biznesplanów

Stowarzyszenie Tłok ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i biorą udział w ścieżce szkoleniowo- doradczej w ramach projektu OWES TŁOK. Środki przeznaczone na nabór: 72.000zł.
 

Czas trwania naboru: 14.05.2019 r. – 29.05.2019 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych” oraz wszystkimi załącznikami.

Wnioski o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej- spięte w skoroszycie typu wczep oraz w wersji elektronicznej tylko biznesplan i harmonogram (nośnik danych).

Dokumenty należy składać spięte trwale (np. skoroszyt), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w Regulaminie Przyznawania Środków Finansowych, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „OWES TŁOK– PS”.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu przy ul. Sukienniczej 6/2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 (liczy się data wpływu do biura projektu).

Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na adres biura projektu, a nie data nadania przesyłki).

pdfRegulamin_przyznawania_srodkow_finansowych_nabor.pdf
filezal_nr__1_Wniosek_o_przyznanie_srodkow_finansowych.docx
doczal_nr_2_Biznesplan_cz1.doc
fileZal_nr_3_Biznesplan_cz2.xlsx
filezal_nr_4_Harmonogramrzeczowo-finansowy.xlsx
doczal_nr_5_Karta_Oceny_Formalnej_Biznesplanu.doc
doczal_nr_6_Karta_Oceny_Merytorycznej_Biznesplanu.doc
doczal_nr_7_Katalog_kosztow_-_wsparcie_pomostowe.doc
doczal_nr_8_Oswiadczenie__o_niepodleganiu_obowiazkowi_sporzadzania_SF.doc
filezal_nr_9_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego.docx
doczal_nr_10_Oswiadczenie_o_dostarczaniu_SF.doc
doczal_nr_11_Oswiadczenie_o_rachunku_bankowym.doc
doczal_nr_12_Weksel_wzor.doc
doczal_nr_13_Deklaracja_wekslowa_wzor.doc
doczal_nr_14_Oswiadczenie_o_spelnieniu_przeslanek_rozdz_3_pkt_26_Wytycznych.doc
doczal_nr_14a_Oswiadczenie_o_spelnieniu_przeslanek_rozdz_3_pkt_26_Wytycznych.doc
doczal_nr_15_OswiadczenieokwalifikowalnosciVAT341487.doc
doczal_nr_16_Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_wsparcia_pomostowego.doc
doczal_nr_17_Wniosek_o_przyznanie_przedluzonego_wsparcia_pomostowego.doc
doczal_nr_21_Oswiadczenie_os._fiz._majacej_zalozyc_PS_i_osoby_dla_ktorej_zostanie_utworzone_nowe_miejsce_pracy.doc
doczal_nr_22_Oswiadczenie_osoby_prawnej_zakladajacej_PS.doc
doczal_nr_23_Oswiadczenie_o_statusie_PS.doc
doczal_nr_24_Oswiadczenie_PES_przeksztalcajacego_sie_w_PS.doc
doczal_nr_26_Oswiadczenie_KPRES_i_CERREC.doc
doczal_nr_27_Oswiadczenie_dotyczace_wsparcia_finansowego.doc
filezal_nr_28__Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx
doczal_nr_29_Oswiadczenie_o_nieotrzymaniu_de_minimis.doc
doczal_nr_30_Oswiadczenie_o_wysokosci_de_minimis.doc
doczal_nr_31_Oswiadczenie_Beneficjenta_Pomocy,_ze_w_stosunku_do_niego_nie_toczy_sie_zadne_postepowanie.doc
doczal_nr_32_Oswiadczenie_Beneficjenta_Pomocy_o_braku_pokrewienstwa_z_ktorymkolwiek_czlonkiem_realizujacym_projekt.doc
doczal_nr_33_List_intencyjny.doc
doczal_nr_34_Oswiadczenie_o_niezaleganiu_z_podatkami_i_oplatami.doc
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich