Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór 11 biznesplanów przedsiębiorstw społecznych

Nabór 11 na biznesplany przedsiębiorstw społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Tłok wydłuża termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W naborze mogą wziąć udział wyłącznie grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i biorą udział w ścieżce szkoleniowo-doradczej w ramach projektu OWES TŁOK. Środki przeznaczone na nabór: 72.000 zł.

Czas trwania naboru: 14.05.2019 r. – 29.05.2019 r.

Szczegóły oraz dokumentacja w zakładce dotacje.

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich