Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Pokażą ekonomię społeczną na toruńskich Jordankach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na 10. Forum Ekonomii Społecznej. 

W jego ramach odbędą się m.in. Targi Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej.

Termin: 24.09.2019 r.

Miejsce: CKK JORDANKI, Aleja Solidarności 1-3, Toruń

W ramach jubileuszowego 10. Forum Ekonomii Społecznej, podmioty ekonomii społecznej mają możliwość zaprezentować swoje produkty i usługi.

Zapraszamy do prezentacji wszystkie podmioty działające w sferze ekonomii społecznej, organizacje oferujące innym jakieś dobro w formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej, a szczególnie: stowarzyszenia, fundacje, CIS, KIS, spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, przedsiębiorstwa społeczne.

Możliwość uczestniczenia w Forum Ekonomii Społecznej daje szansę na zaprezentowanie Państwa działalności, zdobycie nowych kontaktów i pozyskanie partnerów biznesowych do współpracy.

To również szansa  na zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego z podmiotami działającymi w sferze ekonomii społecznej oraz oferowanymi przez nich  usługami i produktami.

Organizatorzy zapewniają:

- bezpłatny udział w wydarzeniu (zwrot kosztów podróży)

- przestrzeń wystawienniczą

- stanowisko wystawiennicze

- krzesła dla wystawców

- dostęp do energii elektrycznej

W celu zgłoszenia chęci udziału  w Targach i zaprezentowania stoiska wystawienniczego prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 10.09.2019 r.

 

Kontakt


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

tel. (56) 652-22-40, 518 395 428, 9:00-15:00 

konferencja@ekonomia-spoleczna.com.pl

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich