Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Pomogą budować markę PES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej wyróżnione znakiem „Zakup prospołeczny" pn „ Budowanie wizerunku PES/produktu PES z wykorzystaniem znaku „Zakup prospołeczny" lub chcące uzyskać taki Znak. 

Głównym zagadnieniem spotkania będzie omówienie zasad budowania marki podmiotów ekonomi społecznej i produktu. Użytkownicy znaku dowiedzą się jak skutecznie pozyskiwać i utrzymywać klienta aby wzmocnić wizerunek marki „Zakup prospołeczny" a także w jaki sposób myśleć marketingowo i strategicznie o własnym podmiocie ekonomii społecznej z wykorzystaniem znaku „Zakup prospołeczny".

Certyfikowane podmioty uzyskają porady jak dbać o jakość i konkurencyjność.

Dla nowych podmiotów certyfikowanych znakiem zakup prospołeczny będzie możliwość wstąpienia do istniejącej sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej wyróżnionych znakiem "Zakup prospołeczny". Certyfikowane podmioty zyskają szansę m.in. na promowanie wysokiej jakości usług i produktów oraz wymianę pozyskanych doświadczeń. 

Przystąpienie do sieci daje większą widoczność wyróżnionego podmiotu na płaszczyźnie krajowej, co w konsekwencji może przełożyć się na wzrost zysków za oferowane produkty i usługi.
Spotkanie sieciujące podmioty ekonomii społecznej wyróżnione znakiem „Zakup prospołeczny" odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.45 w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, sala konferencyjna 201 (II piętro). 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 02 grudnia br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
 https://docs.google.com/forms/d/1JROlXmdi1K8rzP4436BgG4MsQBXx_gNLpFA7YIkZW28/viewform?edit_requested=true).
Osoba do kontaktu w sprawie spotkania: Anna Nowicka, tel. 56 657 14 74 

Spotkanie organizowane w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich