Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Nabór ciągły pomysłów do ścieżki PS

OWES TŁOK udziela bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w:

 

- nowo powstających i istniejących organizacjach pozarządowych (spełniających kryteria przedsiębiorstwa społecznego - organizacja musi m.in. prowadzić działalność odpłatną lub gospodarczą - więcej o przedsiębiorstwie społecznym czytaj tutaj)

 

- nowo powstających i istniejących spółdzielniach socjalnych

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI

 

do 24 000 zł na osobę na prowadzenie działalności

 

do 2250 zł wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy

 

do 1750 zł wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy

 

Wsparcie pomostowe może być przekazane na czynsz, media, obsługę księgową, składki ZUS. 

 

pdfREGULAMIN REKRUTACJI
pdfZAŁ 1 - DEKLARACJA OSTATECZNEGO BENEFICJENTA
docFORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OWES TŁOK 2 ” OSOBA FIZYCZNA/GRUPA OSÓB FIZYCZNYCH – UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
fileFORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OWES TŁOK” DLA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO SIĘ W PS W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM MIEJSCA PRACY
fileFORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OWES TŁOK 2” DLA OSÓB PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO
pdfKARTA OCENY FORMALNEJ
pdfKARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich