Wzmocnij swoją organizację pozarządową

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Mikrogranty

 

Myślisz o rozwinięciu działalności odpłatnej lub gospodarczej w swojej organizacji pozarządowej?

 

Zgłoś się do naszych edukatorów.

 

Skorzystaj z wsparcia merytorycznego i pozyskaj mikrogrant od 1500 zł do 5000 zł.

 

 

W ramach OWES TŁOK 2 organizowany jest konkurs na małe granty (w wysokości od 1500 zł do 5000 zł) wspierające grupy nieformalne w tworzeniu organizacji lub istniejące organizacje pozarządowe w ich ekonomizacji. Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji.

 

Zapraszamy do składania wniosków - nabór trwa do 07.04.2020 r. 

 

Działania w ramach Mikrograntów obejmują m.in. możliwość:

 

 • opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego);
 • zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł – słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji  działań;
 • zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze branżowe);
 • zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej.
 • przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego materiałów.

 

DLA KOGO:

  • grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero po zakończeniu udziału w projekcie.
  • organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej zarejestrowane na terenie subregionu, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru Przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą).

Edukatorzy OWES TŁOK są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Istnieje możliwość umówienia się w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 500 127 355 - lub mailowy: biuro@owies.eu

Edukatorzy OWES TŁOK:

 • Iga Sypek
 • Elżbieta Oskwarek

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną wnioski o Mikrodotację w OWES TŁOK 2 należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby, a następnie w terminie do 07.04.2020 dostarczyć skan/ zdjęcie wykonane aparatem z telefonu na biuro@owies.eu wpisując w tytule nazwę grupy nieformalnej/organizacji wniosku na Mikrodotację.

 

Uwagi dotyczące podpisów osób upoważnionych:

Z uwagi na stan epidemiologiczny każdy z członków grupy/zarządu organizacji powinien wysłać na adres mailowy biuro@owies.eu osobno wniosek o Mikrodotację z nazwą grupy lub organizacji oraz tytułem projektu.

W treści wiadomości mailowej należy zaznaczyć, że treść wniosku jest identyczna z wnioskiem przesłanym przez lidera grupy nieformalnej/prezesa organizacji pozarządowej (prosimy podać imię i nazwisko lidera/prezesa).

Wniosek złożony przez lidera grupy nieformalnej/prezesa organizacji będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej.

 

W związku z tym, iż jakość zdjęć może być mało czytelna prosimy też o załączenie przez lidera/prezesa wersji pdf wniosku, który został wydrukowany i podpisany. 

 

Załączniki

fileWniosek i regulamin Mikrogranty 2020
fileUmowa o mikrogrant grupa nieformalna
fileUmowa na mikrogrant ngo 2020
fileSprawozdanie finasowe
fileOświadczenie prawa autorskie
fileKarta oceny formalnej Mikrogranty 2020
fileBudżet Mikrogranty 2020
fileLista uczestników warsztatu
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich