Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

O lustracji na spotkaniu spółdzielni socjalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkanie Sieci Współpracy Spółdzielni Socjalnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 27 lutego 2020 r. w godz. 10.00-14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, sala konferencyjna 201 (II piętro).

W ramach spotkania zostaną poruszone rozwiązania prawne w odniesieniu do ustawy  o spółdzielniach socjalnych.

Przybliżona zostanie kwestia prawidłowego przygotowania się do lustracji przez spółdzielnie socjalne a także zostanie omówiony tryb i zasady postępowania lustracyjnego przez spółdzielnie. Przeprowadzone zostanie również doradztwo w zakresie realizacji procesu lustracji w praktyce, protokołu lustracji (protokół lustracji spółdzielni socjalnej czynnej oraz w likwidacji), pisma polustracyjnego wraz z wnioskami.

Spotkanie poprowadzi ekspert z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych posiadającego doświadczenie w udzielaniu wsparcia merytorycznego w procesie lustracji dla spółdzielni socjalnych.

Dodatkowo w związku z naborem członków do II kadencji Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES) podczas spotkania planujemy wybór do składu RKES spośród przedstawicieli Państwa Sieci.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 24 lutego br. elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWeImpqzgFLq9MHwokHX3Fw4g4vCv3cVLyhTuF4f1TbUMmfw/viewform

Osoba do kontaktu w sprawie spotkania: Anna Nowicka a.nowicka@rops.torun.pl, tel. 571 293 185. 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również spółdzielnie socjalne z województwa kujawsko-pomorskiego spoza Sieci.

Spotkanie organizowane w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „ Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

docprogram_spotkania_(2).doc
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich