Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Victus spółka z o.o

Spółka non profit Victus to już drugie przedsiębiorstwo społeczne w Łasinie. Ta niewielka miejscowość w powiecie grudziądzkim przeciera szlaki dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wszystko zaczęło się od Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych, powołanej w maju  1991 roku z inicjatywy trzech mieszkańców Łasina, którym bliski był temat wsparcia osób niepełnosprawnych: lekarza, dyrektora MOPS i ówczesnego burmistrza gminy, jednocześnie rodzica dzieci niepełnosprawnych.

Misją fundacji od początku były działania sprzyjające poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz do reintegracji zawodowej.

Początkowo fundacja robiła to w formie  rozdysponowania pozyskiwanych darowizn, odzieży i innych dóbr  codziennego użytku oraz żywności. W 1994 roku utworzony został warsztat terapii zajęciowej - obecnie z zajęć w ramach warsztatów korzysta 49 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu grudziądzkiego.

Organizacja zaczęła też działać na rzecz  wprowadzenia  na rynek pracy najlepiej przygotowanych do tego uczestników WTZ. Spotykała się jednak z wieloma obawami lokalnych przedsiębiorców związanymi z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

W związku z tym w porozumieniu z samorządem Gminy Łasin w 2012 roku fundacja utworzyła Spółdzielnię Socjalną Perspektywa. W początkowym okresie spółdzielnia zatrudniała osiem osób, by w następnych latach dojść do zatrudnienia 30 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych głównie o podłożu intelektualnym.

Więcej o spółdzielni Perspektywa tutaj: https://owies.eu/503/spoldzielnia-socjalna-perspektywa

Potrzeby związane z wprowadzeniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy wciąż wzrastały. W związku z tym w 2019 r. podjęto decyzję o utworzeniu nowego podmiotu - spółki non profit Victus, która zajmuje się świadczeniem usług cateringowych, dostarczając posiłki młodzieży szkolnej, osobom starszym, niesamodzielnym, a także na indywidualne zamówienie mieszkańców Łasina i okolic

Spółka zatrudnia 6 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne. Część miejsc pracy utworzono dzięki dotacji z OWES TŁOK.

Victus prowadzi kuchnię, stołówkę oraz catering zewnętrzny. Wraz ze spółdzielnią Perspektywa, Fundacją Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych oraz warsztatami terapii zajęciowej - tworzy kompleksowy system wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Łasin.

Warsztaty przestały być miejscem docelowego pobytu osób niepełnosprawnych. Ich uczestnicy zyskali szansę na podjęcie pracy i prowadzenie względnie samodzielnego, godnego życia.

 

OFERTA VICTUSA

Victus - spółka non profit - zaprasza na domowe obiady w dobrej cenie na terenie Łasina (p. grudziądzki) i okolic.

 

Spółka dowozi też catering pod wskazane miejsce.

Dla osób starszych i niepełnosprawnych dowóz na terenie Łasina gratis.

W ofercie także obsługa imprez okolicznościowych, wynajem sali z pełnym zapleczem kuchennym.

Victus przyjmuje też zamówienia na ciasta i torty.

Aby zamówić obiad, zadzwoń najpóźniej do 8.30 danego dnia.

 

Tel. 788 859 701

Łasin, ul. Dworcowa 2 (stary internat)

Rezerwacja sali bankietowej pod numerem 697 245 130

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich