Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów OWES TŁOK 2/PS IV

W dniu 29.06.2020 r. członkowie Komisji Oceny Biznesplanów ocenili Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

 

Komisja przyznała wnioskodawcom następującą punktację i przyznała pełne wnioskowane kwoty:

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

1/2020/OWES TŁOK 2/PS IV

Stowarzyszenie Olimpia Grudziądz Akademia Piłkarska

90

93

91,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

2/2020/OWES TŁOK 2/PS IV

Fundacja Inter Pares

89

93

91

Wniosek spełnia minimum punktowe


Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania:

STOWARZYSZENIE OLIMPIA GRUDZIĄDZ AKADEMIA PIŁKARSKA

FUNDACJA INTER PARES

W trakcie oceny merytorycznej wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe Komisja przyznała następującą punktację:

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

3/2020/OWES TŁOK 2/PS IV

Fundacja Aktywizacji i Integracji

41

48

44,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

                                                                                                                                        

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przedłużonego wsparcia pomostowego we wnioskowanych kwotach:

 

FUNDACJA AKTYWIZACJI I INTEGRACJI

 

Gratulujemy!

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich