Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Bezpłatne zajęcia animacyjne dla dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych - zgłoś swoją instytucję

W OWES TŁOK dostępna jest nowa usługa, przekazywana nieodpłatnie podmiotom pomocowym w potrzebie z powodu COVID: ZAJĘCIA ANIMACYJNO-EDUKACYJNE dla dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na ww. zajęcia.

Zajęcia animacyjne będą realizowane przez podmioty ekonomii społecznej w atrakcyjnych zakątkach województwa kujawsko-pomorskiego, na obszarze subregionu 3. (p. świecki, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński, wąbrzeski, grudziądzki, m. Grudziądz).

Kto może złożyć zapotrzebowanie?

Instytucje pomocowe w potrzebie z powodu COVID np. domy dziecka, piecza zastępcza, placówki opiekuńczo-wychowawcze, WTZ, ŚDS, dzienne domy pobytu i inne instytucje całodobowego pobytu oraz podmioty, świadczące usługi w miejscu zamieszkania dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19.

Jakie zajęcia są dostępne?

Warsztaty rękodzielnicze - wyrób mydła i higiena rąk

Warsztaty z zakresu zdrowego sposobu odżywiania, w tym piramida żywienia oraz naturalne metody wzmacniania odporności

Warsztaty z samoorganizacji zajęć na świeżym powietrzu w czasie pandemii w kontakcie z przyrodą i zwierzętami    

Warsztaty z majsterkowania - jak zrobić coś z niczego

Warsztaty z samoorganizacji zajęć na świeżym powietrzu w czasie pandemii - jak zadbać o siebie i środowisko

Warsztaty, jak zadbać o  kręgosłup w czasie pandemii

Warsztaty prowadzenia przydomowego warzywniaka

Warsztaty wypieku chleba 

Warsztaty plastyczne - rozwijanie własnych talentów i kreatywności 

Warsztaty z samoorganizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu

Każdy warsztat trwa ok. 5 godz., obejmuje wprowadzenie tematyczne oraz część praktyczną, podczas której uczestnicy wykonują własnoręcznie „produkt” związany  z tematyką warsztatu.

Podmiot zgłaszający zapotrzebowanie zobowiązany jest dowieźć uczestników na miejsce realizacji usługi we własnym zakresie. OWES nie pokrywa kosztów transportu, a jedynie organizacji zajęć.

Jeden podmiot może złożyć zapotrzebowanie na kilka zajęć.

Miejsca, w których będą realizowane powyższe warsztaty, będą znane po 11.08.2020. Od 18.08 możliwa jest realizacja usługi.

Jak się zgłosić?

W załączeniu druk zapotrzebowania, który należy wypełnić i przesłać do ROPS, do Pana Radosława Kowalskiego r.kowalski@rops.torun.pl

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: OWES TŁOK, tel. 56 655 50 22, 500 127 355.

fileZAPOTRZEBOWANIE_na_zakupy_COVID_19_-_ZAJECIA_ANIMACYJNO-EUKACYJNE.docx
Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich