Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów OWES TŁOK 2/PS V

W dniu 01.09.2020 r. członkowie Komisji Oceny Biznesplanów ocenili Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego. 

W trakcie oceny merytorycznej Biznesplanów i Wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe Komisja przyznała następującą punktację:

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

2/2020/OWES TŁOK 2/PS V

VICTUS SP. Z O.O.

107

98

102,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

3/2020/OWES TŁOK 2/PS V

FUNDACJA POZWÓLCIE DZIECIOM

65

65

65

Wniosek spełnia minimum punktowe,

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania biznesplanów i wsparcia pomostowego we wnioskowanych kwotach:                                                                                                                                   

VICTUS SP. Z O.O.

 

Lista podmiotów, których wniosek skierowano do dalszych konsultacji do DES.

FUNDACJA POZWÓLCIE DZIECIOM
 

W trakcie oceny merytorycznej wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe Komisja przyznała następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

1/2020/OWES TŁOK 2/PS V

AGRAFKA SP. Z O.O.

39

36

37,5

Wniosek spełnia minimum punktowe


Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przedłużonego wsparcia pomostowego we wnioskowanych kwotach:                                                                                                                                   

AGRAFKA SP. Z O.O. 

 

Gratulujemy!

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich