Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Fundacja Świętej Katarzyny

Fundacja Świętej Katarzyny prowadzi Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Kowalewie Pomorskim.

Oferuje opiekę przedszkolną nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w wieku od 2,5 do 8 lat, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.00. 

Przedszkole zapewnia dzieciom:

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

- zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

- sprzęt specjalistyczny oraz środki dydaktyczne

- zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, dogoterapię, zajęcia integracji sensorycznej (zajęcia dodatkowo płatne, realizowane w godzinach 13.00-17.00). 

W planach jest utworzenie trzech oddziałów: dla dzieci ze spektrum autyzmu, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Kontakt:

ul. Szkolna 11

87-410, Kowalewo Pomorskie

tel. 501 170 458

sekretariat.tpp@gmail.com

https://www.facebook.com/NPTKowalewoPomorskie

Adres siedziby fundacji:

Lisak 5, 87-400 Golub-Dobrzyń

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich