Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru biznesplanów OWES TŁOK 2/PS VI

W dniu 06.10.2020 odbyło się posiedzenie KOB, gdzie poddano ocenie biznesplan i wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe.

 

Komisja przyznała  następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

1/2020/OWES TŁOK 2/PS VI

FUNDACJA INTER PARES

80

53

66,5

Wniosek nie spełnia minimum punktowego

 

Podmiot niezakwalifikowany do dofinansowania biznesplanu i wsparcia pomostowego:

FUNDACJA INTER PARES

 

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich