Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK

Środki uzyskane z:

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Nawigacja

Wyniki naboru wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe OWES TŁOK 2/PS VII

W dniu 17.12.2020 odbyło się posiedzenie KOB, gdzie poddano ocenie wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe. 

Komisja przyznała  następującą punktację: 

Komisja przyznała poszczególnym wnioskodawcom następującą punktację:

 

NR ZGŁOSZENIA

NAZWA BENEFICJENTA

OCENA I

OCENA II

ŚREDNIA PUNKTÓW

Status wniosku

2/2020/OWES TŁOK 2/PS VII

Spółdzielnia Socjalna BAZA

 

40

38

39,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

1/2020/OWES TŁOK 2/PS VII

Fundacja Inter Pares

38

40

39,5

Wniosek spełnia minimum punktowe

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania przedłużonego wsparcia pomostowego we wnioskowanych kwotach:

 

Spółdzielnia Socjalna BAZA

Fundacja Inter Pares

Fio
Strona www dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich